free responsive website templates


Правилници и правила

Тези правила уреждат реда за ползването на Централна медицинска библиотека при Медицински университет – София, и регламентират достъпа до предлаганите фондове и услуги.

© Copyright Central Medical Library            Website design by Department of Academic and Scientific Documentation