how to create a website for free


Правилници и такси

Правила за обслужване на потребители

Тези правила уреждат реда за ползването на библио-течно - информационните услуги на Централна медицинска библиотека

 Правила и противоепидемични мерки срещу COVID-19

Вижте мерките ни за безопасност и условията за достъп до присъствените ни услуги


 Ценоразпис на услугите


IBAN: BG 31 BPBI 7940 3163 9820 01
BIC: BPBIBGSF
БАНКА: "Юробанк България" АД
Номер по ДДС: 831385737

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
library@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
+359 2 952  31  71
+359 2 92 30 498

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation