how to develop free website


Други Е-ресурси

Репозиториум

Съдържа над 1600 монографии, статии, лекционни курсове, дисертации и други научни разработки на преподаватели от МУ – София и други водещи български медицински специалисти. Достъпът е свободен.

Дигитална библиотека „Българска психиатрична книжнина“

Съвместна инициатива на Катедрата по психиатрия и медицинска психология при Медицинския университет – София и Централната медицинска библиотека. Достъпът е с регистрация, чрез заявка на имейл: i_miteva@cml.mu-sofia.bg.

Издания на Централна медицинска библиотека

Свободен достъп до абстрактите на списанията, издавани от Централна медицинска библиотека.

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
library@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
+359 2 952  31  71
+359 2 92 30 498

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation