website design templates


Централна медицинска библиотека - МУ София

Нека знанието да победи болестта!  


Услуги 

Информационни услуги

Mobirise

● Библиографска справка.

● Тематична справка.

● Цитатна справка.

●  Справка за ИМПАКТ-ФАКТОР .

● Доставка на първични документи от български и чужди източници.

● Консултации и обучение на потребители за работа с информационни ресурси.  

За информация: "Комплексно информационно осигуряване"
/КИО/.
 тел. 02/952 62 60; 02/92 30 534  

Отдалечен достъп  
Преподаватели и студенти от МУ-София, могат да ползват отдалечен достъп до електронните ресурси на ЦМБ. 
За информация: И. Александров 
тел. 02/954 29 14e-mail: i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg