develop free website


Информационни услуги

Консултации и обучение на потребители за работа с информационни ресурси

За информация: "Комплексно информационно осигуряване" /КИО/.                     Тел. 02/952 62 60;     02/92 30 534 

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
library@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
+359 2 952  31  71
+359 2 92 30 498

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation