responsive web templates


Информационни услуги

Библиографска справка

Тематична справка

Цитатна справка

Консултации и обучение
на потребители за работа с информационни ресурси

Справка за
ИМПАКТ - ФАКТОР

Доставка на първични документи от български и чужди източници

За информация: "Комплексно информационно осигуряване" /КИО/.                     Тел. 02/952 62 60;     02/92 30 534 

Преподаватели и студенти от МУ-София, могат да ползват отдалечен достъп до електронните ресурси на ЦМБ.

За информация: И. Александров        тел. 02/954 29 14,           e-mail: i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg 

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Photodocumentation center