online website builder


Информационни услуги

Библиографска справка

Консултации и обучение
на потребители за работа с информационни ресурси

Доставка на първични документи от български и чужди източници

За информация: "Комплексно информационно осигуряване" /КИО/.                     Тел. 02/952 62 60;     02/92 30 534 

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation