bootstrap themes


Фондове, каталози и бюлетини

Фондове

книги, периодични издания, дисертации, атласи,

справочници, електронни документи, фотоархив

Бюлетини на новополучена литература в ЦМБ

Новополучени книги

Новополучени дисертации 

Традиционни каталози на ЦМБ - до 1992 г.:

Азбучен каталог на книги на кирилица и латиница

Систематичен каталог на книги на кирилица и латиница

Електронен каталог на ЦМБ:

Съдържа библиографски данни за притежавани от библиотеката издания, каталогизирани според вида си след 1992 г. /книги, периодика, дисертации/.

Своден каталог на периодичните издания:
Съдържа заглавия на периодичните издания и електронни ресурси по медицина и медико-биологични науки, получавани в медицинските библиотеки в страната.

2016     2017     2018    2019     2020Национална академична библиотечно-информационна система (НАБИС)

Търсене в своден каталог НАБИС

© Copyright Central Medical Library            Website design by Department of Academic and Scientific Documentation