easy website maker


Централна медицинска библиотека - МУ София

Нека знанието да победи болестта!  

Ресурси 

Фондове,  каталози и бюлетини 

Mobirise
Фондове    
 ●  книги;
 ●  периодични и издания;
 ●  дисертации;
 ●  атласи;
 ●  справочници;
 ●  електронни документи;
 ●  фотоархив


Каталози и Бюлетини 
 ●  Традиционни каталози на   ЦМБ -  до 1992 г.: 
    - Азбучен каталог на книги на кирилица и латиница
    - Систематичен каталог на книги на кирилица и латиница

 ●  Електронен каталог на ЦМБ: 
Съдържа библиографски данни за притежавани от библиотеката издания, каталогизирани според вида си след 1992 г. /книги, периодика, дисертации/.
Търсене 

 ●  Своден каталог на периодичните издания:
Съдържа заглавия на периодичните издания и електронни ресурси по медицина и медико-биологични науки, получавани в медицинските библиотеки в страната.  
2014       2015    2016    2017      2018      2019
________________________

 ●  Бюлетини на новополучена литература в ЦМБ
     Новополучени книги
     Новополучени дисертации
________________________

 Национална академична библиотечно-информационна система (НАБИС)
 Търсене в своден каталог НАБИС