bootstrap responsive templates


Фондове, каталози и бюлетини

Библиотеката притежава фонд от над 330 000 тома книги, учебници, атласи, монографии, дисертации, периодични и справочни издания на български и чужди езици.

The library's collection consists of over 330 000 books, journals, atlases, monographs, dissertations and other types of publications in Bulgarian and other foreign languages.

Електронен каталог на ЦМБ 

Вижте наличността на търсените от вас публикации в електронния ни каталог, който съдържа библиографски данни за притежавани от библиотеката издания, каталогизирани след 1992 г. (книги, периодика, дисертации и други).

Бюлетини на новополучена литература

в ЦМБ 

Новополучени книги

Новополучени дисертации 

Своден каталог на периодичните

издания 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Съдържа заглавия на периодични издания и електронни ресурси по медицина и медико-биологични науки, получавани в медицинските библиотеки в страната.

Национална академична библиотечно-

информационна система (НАБИС)  

Националният своден каталог на библиотеките в България, който ви дава възможност да търсите едновременно в каталозите на различни библиотеки в страната.

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
library@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
+359 2 952  31  71
+359 2 92 30 498

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation