responsive web templates

Инфекциозни болести

Научни обзори

- Т. Петкова. Захарният диабет – рисков фактор за херпес зостер - Детски и инфекциозни болести, 12, 2020, № 1, 22-26.

-
KEY WORD: КОРОНАВИРУС (РЕФЕРАТИ) -  Детски и инфекциозни болести, 12, 2020, № 1, 27-36.

Други статии

ИЗ ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА
- William Osler – баща на модерната медицина - Детски и инфекциозни болести, 12, 2020, № 1, 37-39.

ЛЮБОПИТНО
- Антинобеловите награди – стимул на човешката любознателност - Детски и инфекциозни болести, 12, 2020, № 1, 40-44.

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia        Website design by Educational and scientific documentation