free simple website templates


Други статии


Том 13, 2021, Брой 1


ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ИЗ ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА
ЖЕНИТЕ В НАУКАТА

- Р. Комитова. Gertrude Belle Elion ‒ жената, която промени науката. ‒ Детски и инфекциозни болести, 13, 2021, № 1, 43-47. 


Том 12, 2020, Брой 1


ИЗ ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА

- William Osler – баща на модерната медицина - Детски и инфекциозни болести, 12, 2020, № 1, 37-39.

ЛЮБОПИТНО
- Антинобеловите награди – стимул на човешката любознателност - Детски и инфекциозни болести, 12, 2020, № 1, 40-44.


Том 11, 2019, Брой 2


От Архива
- Хр. Ничов. Върху гъстотата на охтиката в България. Списание Медицински напредък, 109-110 - Детски и инфекциозни болести, 11, 2019, № 2, 34-35.

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia        Website design by Educational and scientific documentation