bootstrap template


Научни обзори


Том 13, 2021, Брой 1


ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

- Р. Алексовска, Ив. Христова, В. Александрова, Е. Христова, В. Маджова. Оценка на рисковите фактори за инфекции на пикочните пътища в детска възраст. ‒ Детски и инфекциозни болести, 13, 2021, № 1, 9-12.

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

- Ж. Чернева, Р. Чернева. COVID-19 пневмония: различно респираторно лечение за различните фенотипове? ‒ Детски и инфекциозни болести, 13, 2021, № 1, 13-16.

- Р. Чернева, Ж. Чернева. SARS-CоV-2 – фармакотерапия и биологично лечение. ‒ Детски и инфекциозни болести, 13, 2021, № 1, 17-25.

- В. Войнова-Георгиева, В. Дойчева, Й. Митова-Минева, В. Воденичаров, В. Георгиев. За нормативните технически, функционални и хигиенни изисквания към сградите, вътрешните сградни инсталации и дейността на лечебните заведения в условията на COVID-19. ‒ Детски и инфекциозни болести, 13, 2021, № 1, 26-33.

- М. Баев. Ваксинация срещу SARS-CоV-2 и риск от COVID-19 при хора, живеещи с HIV. ‒ Детски и инфекциозни болести, 13, 2021, № 1, 34-42. 


Том 12, 2020, Брой 1


ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

- Т. Петкова. Захарният диабет – рисков фактор за херпес зостер - Детски и инфекциозни болести, 12, 2020, № 1, 22-26.


- KEY WORD: КОРОНАВИРУС (РЕФЕРАТИ) - Детски и инфекциозни болести, 12, 2020, № 1, 27-36.

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
02/952 16 45

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia        Website design by Educational and scientific documentation