build a website for free

Списание "Детски и инфекциозни болести"

ISSN: 1313-762Х;

УДК 616-0.53.2; 616.9 

Жанров и тематичен обхват: Изданието е подразделено на три рубрики

1. Детски болести

2. Ифекциозни болести в детска възраст

3. Инфекциозни болести

Включват се оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на: ДЕТСКИТЕ БОЛЕСТИ, вкл. неонатология, нефрология, онкология, пневмология и фтизиатрия, ревматология, хематология и хирургия, както и в областта на: ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, ВИРУСОЛОГИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ, HIV/СПИН.

 

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia        Website design by Photodocumentation center       ДИБ във Facebook