База данни

responsive web templatesАвтоматизирана библиографска база данни „Българска медицинска литература” - БМЛ

 В ЦМБ от 1993 г. се изгражда и функционира автоматизирана библиографска база данни „Българска медицинска литература”. Базата съдържа библиографска информация за статии от български научни медицински списания.


OVID

MEDLINE

ЕBM reviews-Cochrane database of Sistematic Reviews;

Journals@Ovid Full Text;

Books @ Ovid

 http://ovidsp.tx.ovid.com


EbscoHost

MEDLINE Complete

https://search.ebscohost.com/login.asp


IP Point - "мини" информационно-консултативен център в областта на индустриалната собственост

ESPACE - база данни за патенти в Централна и Източна Европа.

TRACES - база данни за регистрирани търговски марки в Централна и Източна Европа.


МОН осигурява абонаментен достъп до следните бази данни до 2021 г.

1. Web of Science - http://www.webofknowledge.com (Thomson Reuters)

2. Science Direct ®- http://www.sciencedirect.com (Elsevier)

3. Scopus® - http://www.scopus.com (Elsevier)


© Copyright Central Medical Library            Website design by Department of Academic and Scientific Documentation