html templates


Бази данни

Централна медицинска библиотека предлага достъп до книги, учебници и периодични издания, чрез бази данни, които могат да се ползват и от компютри извън мрежата на библиотеката:

MEDLINE Complete (чрез EBSCOhost)

AccessMedicine (McGraw-Hill Education) - временен достъп до 15 юли 2021г.

OVID (Wolters Kluwer) – достъп до следните пълнотекстови списания: 

2. Anesthesia&Analgesia Case Reports Bundle
3. Annals of Surgery
4. Circulation
5. Diseases of the Colon & Rectum
6. European Journal of Gastroenterology & Hepatology
7. Hypertasion
8. Journal of Glaucoma
9. Journal of Hypertension
10. Journal of Orthopaedic Trauma
11. Journal of Trauma and Acute Care Surgery
12. Open access journals colection
13. Otology & Neurotology
14. Pediatric Emergency Care
15. Plastic & Reconstructive Surgery
16. Shock
17. Stroke 

Web of Science (Clarivate Analytics)

Science Direct® (Elsevier), включително временен достъп до серия списания The Lancet (до 6 август 2021 г.)

Scopus® (Elsevier)

Taylor & Francis Online

Medspace – свободен достъп след индивидуална регистрация

The Journal of Rheumatology (Canadian Rheumatology Association)

American Diabetes Association - временен достъп до 30 юни 2021 г.

American Geriatrics Society - временен достъп до 30 юни 2021 г.  

College of American Pathologists - временен достъп до 30 юни 2021 г.

Всички студенти и преподаватели на Медицински университет – София могат да получат безплатен достъп като изпратят заявката си чрез формуляра по-долу

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation