free bootstrap themes


Бази данни

Централна медицинска библиотека предлага достъп до книги, учебници и периодични издания, чрез бази данни, които могат да се ползват и от компютри извън мрежата на библиотеката:

MEDLINE Complete (чрез EBSCOhost)

OVID (Wolters Kluwer) – достъп до следните пълнотекстови списания: 

2. Anesthesia&Analgesia Case Reports Bundle
3. Annals of Surgery
4. Circulation
5. Diseases of the Colon & Rectum
6. European Journal of Gastroenterology & Hepatology
7. Hypertasion
8. Journal of Glaucoma
9. Journal of Hypertension
10. Journal of Orthopaedic Trauma
11. Journal of Trauma and Acute Care Surgery
12. Open access journals colection
13. Otology & Neurotology
14. Pediatric Emergency Care
15. Plastic & Reconstructive Surgery
16. Shock
17. Stroke 

Web of Science (Clarivate Analytics)

Science Direct® (Elsevier)

Scopus® (Elsevier)

Taylor & Francis Online

Medspace – свободен достъп след индивидуална регистрация

The Journal of Rheumatology (Canadian Rheumatology Association)

• Временно до 12 ноември 2021 г: ProQuest Health Research Premium Collection (списания, дисертации и други ресурси на водещи световни издателства) и ProQuest eBook Central (електронни книги)


Всички студенти и преподаватели на Медицински университет – София могат да получат безплатен достъп като изпратят заявката си чрез формуляра по-долу

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
library@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
+359 2 952  31  71
+359 2 92 30 498

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation