web creation software


Централна медицинска библиотека - МУ София

Нека знанието да победи болестта!  

Ресурси 

 Бази данни 

Mobirise
 • Автоматизирана библиографска база данни „Българска медицинска литература” - БМЛ
   В ЦМБ от 1993 г. се изгражда и функционира автоматизирана библиографска база данни „Българска медицинска литература”. Базата съдържа библиографска информация за статии от български научни медицински списания. 

 • OVID
  MEDLINE  
  ЕBM reviews-Cochrane database of Sistematic Reviews; 
  Journals@Ovid Full Text;  
  Books @ Ovid 
   http://ovidsp.tx.ovid.com/  

 • EbscoHost 
  MEDLINE Complete
  https://search.ebscohost.com/login.asp   

 • IP Point - "мини" информационно-консултативен център в областта на индустриалната собственост  
  ESPACE - база данни за патенти в Централна и Източна Европа.  
  TRACES - база данни за регистрирани търговски марки в Централна и Източна Европа.
 • МОН осигурява абонаментен достъп до следните бази данни до 2021 г.
  1. Web of Science - http://www.webofknowledge.com/ (Thomson Reuters)  
  2. Science Direct ®- http://www.sciencedirect.com (Elsevier) 
  3. Scopus® - http://www.scopus.com/ (Elsevier)