site maker


Дарения

Приветстваме всякакви дарения, които биха ни помогнали да увеличим и подобрим библиотечния ни фонд, електронните ресурси, компютърните технологии и оборудването в полза на нашите потребители.

В случай на предоставена литература, при съгласието на дарителя, екземплярите, които не се зачисляват в библиотечния фонд, се раздават безвъзмездно на други библиотеки или читатели.

Очакваме предложенията Ви на имейл library@cml.mu-sofia.bg или на телефон 02 952 31 71.


Благодарим на нашите дарители!

Mobirise

 • Рош България

С подкрепата на биотехнологичната фармацевтична компания Рош България, библиотеката закупи нови 90 електронни книги на английски език и създаде ново творческо пространство – зала “Creative space”, за неформално общуване на студентите и преподавателите на Медицински университет – София. В нея ще се провеждат отворени срещи, ще се работи по научни проекти и ще се представят нови книги и изложби.

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
library@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
+359 2 952  31  71
+359 2 92 30 498

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation