free website templates


Контакти

Директор

Людмила Томова

тел.: 02/952 31 71, 02/92 30 498
e-mail: l.tomova@cml.mu-sofia.bg

Отдел “Библиотечно-информационен”

Ръководител
тел.: 02/952 31 71, 02/92 30 498
e-mail: p.slavova@cml.mu-sofia.bg

Комплексно информационно осигуряване
/КИО/


тел.: 02/952 62 60, 02/92 30 534
e-mail: n.papokchieva@cml.mu-sofia.bg

Обслужване на читатели

Читалня тел.: 02/92 30 250

Международно библиотечно заемане

тел.: 02/952 31 71, 02/92 30 498

Учебна и научна документация

тел. 02/91 72 710; 02/91 72 712
e-mail:
k.zografova@cml.mu-sofia.bg
a_avramova@cml.mu-sofia.bg
m.mihailov@cml.mu-sofia.bg

Комплектуване и каталогизация на книги и периодика

Книги тел.: 02 92 30 534 
Периодика тел.: 02/92 30 530

e-mail: v.troyanova@cml.mu-sofia.bg

Отдел "Научна медицинска информация" - редакционно-издателски отдел

Ръководител:
тел.: 02 952 23 93
e-mail: i_miteva@cml.mu-sofia.bg

Редактори:
e-mail: s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg
тел.: 02/952 05 09; 02/952 05 16

Отдел "Финансово-счетоводен"

Главен счетоводител:


тел.: 02/952 59 2002/92 30 500

GSM: + 359 889788320

e-mail: simona_m@cml.mu-sofia.bg

Отдел "Автоматизация"

Системен администратор:

тел.: 02/954 29 14; 02 /92 30 431
e-mail: i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg

Гардероб

тел.: 02/92 30 431


Как да ни намерите: 

Сградата на Централна Медицинска Библиотека се намира в двора на Александровска болница, вдясно от главния вход на бул. "Св. Г. Софийски", след сградата на Вътрешната клиника.
Сградата на отдел "Научна медицинска информация" е разположена пред сградата на Администрацията на Александровска болница.
Сектор "Учебна и научна документация" се намира в приземния етаж на сградата на Медико-биологичен комплекс на МУ-София, с вход откъм ул. "Здраве" № 2. 

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation