site templates free download


Централна медицинска библиотека - МУ София

За нас

Контакти

Mobirise
 • Адрес  
  Централна медицинска библиотека  
  1431, София, бул.”Св. Г. Софийски” №1 
  e-mail: library@cml.mu-sofia.bg

Директор

тел.: 02/952 31 7102/92 30 498;
факс: 02/851 82 65  
e-mail: l.tacheva@cml.mu-sofia.bg 

Отдел “Библиотечно-информационен”

Ръководител:
тел.: 02/952 31 71, 02/92 30 498
e-mail: p.slavova@cml.mu-sofia.bg 

Комплектуване и каталогизация на книги и периодика
Книги тел.: 02/92 30 431
Периодика тел.: 02/92 30 530

Обслужване на читатели 
Читалня: тел.: 02/92 30 250

Международно библиотечно заемане:
тел.: 02/952 31 7102/92 30 498

Комплексно информационно осигуряване /КИО/
тел.: 02/952 62 60, 02/92 30 534
e-mail: n.papokchieva@cml.mu-sofia.bg

Учебна и научна документация
тел. 02/91 72 710; 02/91 72 712
e-mail: a_avramova@cml.mu-sofia.bg

Гардероб:  
тел.: 02/92 30 431 

Отдел "Научна медицинска информация" - редакционно-издателски отдел  

Ръководител:  
тел.: 02/952 23 93 
e-mail:  i_miteva@cml.mu-sofia.bg

Редактори : 
тел.: 02/952 16 45 
тел.: 02/952 05 09
тел.: 02/952 05 16  

      
Отдел "Автоматизация"

Системен администратор:    
тел.: 02/954 29 14 
тел.: 02 /92 30 431   
e-mail: i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg     
 

Отдел "Финансово-счетоводен"

 Главен счетоводител:   
 тел.: 02/952 59 20 
 тел.: 02/92 30 500  
  GSM: + 359 889788320  
  e-mail: simona_m@cml.mu-sofia.bg   

Дизайн и поддръжка на уеб страницата 
 e-mail: cml_web@cml.mu-sofia.bg 
 e-mail: surcheva_j@cml.mu-sofia.bg 

 • Как да ни намерите:
  Сградата на Централна Медицинска Библиотека се намира в двора на Александровска болница, вдясно от главния вход на бул. "Св. Г. Софийски", след сградата на Вътрешната клиника.

  Сградата на  отдел "Научна медицинска информация"   е разположена пред сградата на Администрацията на Александровска болница.

  Сектор "Учебна и научна документация" се намира в приземния етаж на сградата на Медико-биологичен комплекс на МУ-София,  с вход откъм ул. "Здраве" № 1.