Том 13, 3/2019

Други статии

ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ
- 95 години от рождението на доц. д-р Петър Балев, дмн (8.5.1924 г., Сливен – 5.8.2010 г., София - Български медицински журнал, 13, 2019, №3, 5-6.

СТАНОВИЩА
- В. Монев. Заразните болести в еволюцията на човека - Български медицински журнал, 13, 2019, №3, 35-38.

bootstrap website templates

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia       Website design by Photodocumentation center      БМЖ във Facebook