html5 templates


Други статии


Том 15, 2021, Брой 1

- Академик Асен Асенов Хаджиолов (1930-1995) - Български медицински журнал, 15, 2021, №1, 5-6.

- M. C. Nascimento, V. M. dos Santos, M. U. M. Filho, C. V. O. Silva. Ретроперитонеален монофазен
синовиален сарком при млад мъж – клиничен случай 51-53. 


Том 14, 2020, Брой 3

- 145 години от рождението на проф. Сергей Семьонович Абрамов - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 5-6.

- 75 години от кончината на проф. Дмитрий Дмитриевич Крилов - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 7-8. 

- N. A. Silva, M. D. G. Gonçalves, V. M. Santos, L. A. M. Santos. Педункулиран GIST на предната стомашна стена: описание на клиничен случай - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 51-54.

- IN MEMORIAM - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 55-57.


Том 14, 2020, Брой 2

- 95 години от рождението на академик д-р Петър Червеняков, – Български медицински журнал, 14, 2020, №2, 5-6.


Том 14, 2020, Брой 1

- 120 години от рождението на проф. Боян Кърджиев – Български медицински журнал, 14, 2020, №1, 5-6.


- IN MEMORIAM – Български медицински журнал, 14, 2020, №1, 63.


Том 13, 2019, Брой 3

-  95 години от рождението на доц. д-р Петър Балев, дмн 
(8.5.1924 г., Сливен – 5.8.2010 г., София - Български медицински журнал, 13, 2019, №3, 5-6.

- В. Монев. Заразните болести в еволюцията на човека - Български медицински журнал, 13, 2019, №3, 35-38.


Том 13, 2019, Брой 2

-  Акад. д-р Георги Узунов - 115 години от рождението му  - Български медицински журнал, 13, 2019, №2, 5-8.Том 13, 2019, Брой 1

- Балева, М. и Кр. Николов. Проф. Божко Божков – лекарят, писателят и ученият - Български медицински журнал, 12, 2018, №3, 5-6. 


- Начев, С. 110 години от рождението и 30 години от кончината на Проф. Георги Минчев Михайлов - Български медицински журнал, 12, 2018, №3, 6-8.

- V. M. dos Santos, L. A. M. dos Santos. Дивертикулната болест и свързани с нея състояния - Български медицински журнал, 12, 2018, №3, 41-42.

- Данаилов, Г. Няколко думи за стария факултет. Из Предговора към книгата "Половин век в Медицинския факултет" от Петко Петков - Български медицински журнал, 12, 2018, №3, 43.

- Проф. Петко Емануилов Петков (1924-2018) - Български медицински журнал, 12, 2018, №3, 44.

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia       Website design by Photodocumentation center      БМЖ във Facebook