Том 14, 3/2020

Научни обзори

Инфекциозни болести
- Ц. Стефанова. Неспецифични ефекти на BCG ваксината и тяхното значение при COVID-19 пандемията - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 9-15.

- Н. Янчева-Петрова. Лечение на HIV инфекция – съвременна терапия и насоки на развитие - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 16-22.

Гастроентерология
- К. Киров. Рискови фактори за инсуфициенцията на колоректалната и колоаналната анастомоза - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 23-29.
 
- Х. Вълков, И. Лютаков, С. Ушева, Б. Владимиров, П. Пенчев. Химиопрофилактика на колоректалния карцином при пациенти с хронични възпалителни чревни заболявания - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 30-34.

История на медицината
- А. Златанов, Е. Григоров, В. Белчева, А. Янакиева. Ранни исторически сведения за болестта малария - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 35-39.

Здравен мениджмънт
- Св. Гаров, А. Енчев, В. Гаров, Д. Гугутков. Системен подход и динамизъм на здравната система и на естетичната хирургия - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 40-42.

Други статии

ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ
В навечерието на 100-годишнината на Катедрата по обща и клинична патология в София – 2021. Спомен за забележителните лекари – създатели на академичната патологоанатомия в България
- 145 години от рождението на проф. Сергей Семьонович Абрамов - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 5-6.
- 75 години от кончината на проф. Дмитрий Дмитриевич Крилов - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 7-8.

ГОСТУВАЩИ АВТОРИ
Гастроентерология
- N. A. Silva, M. D. G. Gonçalves, V. M. Santos, L. A. M. Santos. Педункулиран GIST на предната стомашна стена: описание на клиничен случай - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 51-54.

- IN MEMORIAM - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 55-57.

how to create your own site for free

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia       Website design by Photodocumentation center      БМЖ във Facebook