free site maker


Оригинални статии


Том 11, 2017, Брой 2

- В. Рангелов, П. Петрунов, М. Христозова, В. Васева и Р. Попов. Влияние на хроничното професионално лъчево натоварване върху някои биологични показатели на работещи в АЕЦ „Козлодуй”. Статистически анализ и класификация на изследваните лабораторни показатели според степента на диагностичната им значимост- Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 22-30.

- Е. Георгиева. Огнища и разпространение на туберкулозата сред детското население в България - Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 31-35.

- С. Ангелова, Й. Митова-Минева, В. Дойчева, Ц. Минчева, Е. Петрова. Епидемиологична характеристика на вътреболнични взривове от класически инфекции с парентерален път на предаване в България- Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 36-39.

- Й. Митова, В. Дойчева, С. Ангелова и В. Воденичаров. Инфекция на хирургичното място в болнични отделения с хирургичен профил в България, 2016 г. - Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 40-44.

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia       Website design by Photodocumentation center      БМЖ във Facebook