make your own site


Научни обзори


Том 15, 2021, Брой 1


- Ф. Цаков, А. Лукова. Въглероден оксид: източници, епидемиология и токсокинетика на отравянията - Български медицински журнал, 15, 2021, №1, 7-10.

- Ф. Цаков, А. Лукова. Остра екзогенна интоксикация с въглероден оксид: диагноза, клинична картина, късни последици - Български медицински журнал, 15, 2021, №1, 11-14.

- И. Съмналиев, Д. Димов, А. Неджиб. Кетамин – ново приложение за едно старо лекарство.
Кетамин и status epilepticus при интоксикация с нервни агенти - Български медицински журнал, 15, 2021, №1, 15-21.

- А. Неджиб. Новите представители в списък 1 на Конвенцията за забрана на химическите оръжия – "Новичок" и високотоксични карбамати - Български медицински журнал, 15, 2021, №1, 22-24.

- Р. Николова, Л. Христова. Въздействие на психосоциалните фактори на работната среда
по отношение на индуцирането на свързани с трудовата дейност мускулно-скелетни увреждания на горния крайник - Български медицински журнал, 15, 2021, №1, 25-32.


Том 14, 2020, Брой 3

- Ц. Стефанова. Неспецифични ефекти на BCG ваксината и тяхното значение при COVID-19 пандемията - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 9-15. 

- Н. Янчева-Петрова. Лечение на HIV инфекция – съвременна терапия и насоки на развитие - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 16-22.

- К. Киров. Рискови фактори за инсуфициенцията на колоректалната и колоаналната анастомоза - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 23-29. 
 
- Х. Вълков, И. Лютаков, С. Ушева, Б. Владимиров, П. Пенчев. Химиопрофилактика на колоректалния карцином при пациенти с хронични възпалителни чревни заболявания - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 30-34.

- А. Златанов, Е. Григоров, В. Белчева, А. Янакиева. Ранни исторически сведения за болестта малария - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 35-39.

- Св. Гаров, А. Енчев, В. Гаров, Д. Гугутков. Системен подход и динамизъм на здравната система и на естетичната хирургия - Български медицински журнал, 14, 2020, №3, 40-42.


Том 14, 2020, Брой 1

- М. Баймакова, Г. Попов. Инфекция със SARS-COV-2: обзор на част от чуждия опит – Български медицински журнал, 14, 2020, №1, 7-12.


- Г. Шиваров. Новости по проблемите на социалната епидемиология на ларингеалния рак – Български медицински журнал, 14, 2020, №1, 13-20.

- В. Захариев. Скелетно-мускулни радиационно индуцирани увреждания – Български медицински журнал, 14, 2020, №1, 21-27.

- Д. Маринов, В. Белчева, Е. Григоров. История на медикаментозния аборт – Български медицински журнал, 14, 2020, №1, 28-35.

- А. Въткова. Професионални нарушения в здравето на хората, занимаващи се с музика – Български медицински журнал, 14, 2020, №1, 36-45.

- Р. Василева, Е. Арнаутска. Алгоритъм на поведение с хиалуронидаза при вазална обтурация след инжектиране на хиалуронов филър – Български медицински журнал, 14, 2020, №1, 46-49.

- KEY WORD: КОРОНАВИРУС (РЕФЕРАТИ) – Български медицински журнал, 14, 2020, №1, 50-62.


Том 13, 2019, Брой 2

- Н. Бояджиева, М. Варадинова, Р. Методиева. Механизми на екзоцитоза и влиянието им върху процесите на невроразвитие на организма - Български медицински журнал, 13, 2019, № 2, 9-15.Том 11, 2017, Брой 1

- В. Манолов, О. Георгиев, Д. Стефанова-Петрова, В. Василев, Р. Црънчева, К. Цачев и В. Митев. Клинично значение на серумния хепсидин при възпалителни и туморни заболявания на червата - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 7-10.


- С. Гирагосян, Ив. Попов, Г. Станчева, В. Митев и Р. Кънева. Малките рибонуклеинови киселини като потенциални биомаркери при ларингеален карцином. - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 11-19.

- К. Плочев, М. Баймакова, Г. Попов и Р. Михайлова-Гарнизова. Инфектология и имунология: диагностични предизвикателства - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 20-26.

- К. Крахтова, К. Настев и А. Златарева. Нискоинтензивно лазерно лъчение при терапия на розацея и акне (преглед на литературата) - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 27-31.

- А. Павлова и С. Динева. Специфична патология, която може да бъде диагностицирана с нуклеарномедицински методи - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 32-35.

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia       Website design by Photodocumentation center      БМЖ във Facebook