free web templates


Централна медицинска библиотека - МУ София

Нека знанието да победи болестта!  


Услуги

Административни услуги в ЦМБ 

Mobirise

● Издаване на читателска карта за ЦМБ. 

● Издаване на дубликат на читателската карта.  

●  Издаване на служебна бележка за липса на задължения към ЦМБ .