Административни услуги

website design templates

Издаване на читателска карта за ЦМБ

Издаване на служебна бележка за липса на задължения към ЦМБ

Издаване на дубликат на читателската карта

© Copyright Central Medical Library            Website design by Department of Academic and Scientific Documentation