html site templates


Най-често задавани въпроси

Как да стана читател на библиотеката?


Услугите на библиотеката са достъпни за всички студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, служители и пенсионирани кадри на МУ-София, както и за външни потребители.
Регистрацията се извършва след представяне на следните документи:
● За студенти: заверена студентска книжка и лична карта;
● За преподаватели, служители, докторанти и специализанти на МУ – София: документ, удостоверяващ работното място и лична карта.
● За пенсионирани кадри на МУ – София и външни потребители: лична карта.  

Колко книги могат да бъдат заети за дома, за какъв период? 


● Преподаватели, докторанти, специализанти и настоящи служители на МУ – София, могат да заемат книги от фонда на библиотеката, предназначен за заемане за дома, за срок от 30 календарни дни.
● Студенти от всички факултети на МУ – София могат да заемат учебници и ръководства, предназначени за заемане за дома, за 1 (една) календарна година.
● Не могат да се заемат за дома определени книги от подръчните фондове в читалните, периодични издания, справочници, атласи, дисертации, както депозитни и едноекземплярни документи.
● Външни потребители и пенсионирани кадри на МУ – София могат да ползват ресурсите на библиотеката само на място в читалните.

Възможно ли е заетата литература да бъде презаписана и за какъв период?


Заетите библиотечни документи могат да бъдат презаписвани до 2 пъти, при условие, че към момента на презаписването няма постъпила заявка за ползването им от друг потребител. 

Мога ли да презапиша заетата литература електронно през уеб страницата на библиотеката? 


Не. Всеки читател презаписва заетата от него литература на място в библиотеката с цел проверка на състоянието на библиотечния документ.

Заплаща ли се такса при регистрацията ми като читател? 


Да. Вижте "Ценоразпис на услугите".

Каква е процедурата при изгубена читателска карта?


Издава се дубликат на читателска карта след заплащане. Вижте "Ценоразпис на услугите".

Мога ли да принтирам/ копирам/ сканирам в библиотеката? 


Да.  Тези услуги се предлагат само за библиотечните материали и се заплащат. За повече информация вижте "Ценоразпис на услугите".

Каква е процедурата при изгубена книга или учебник? 

При загуба или повреда на библиотечен документ, читателят е длъжен в срок до 1 (един) месец да го замени с най-новото издание на същото заглавие, да закупи друг екземпляр по преценка на библиотекаря или да заплати обезщетение в размер не по-малък от двукратната стойност на
документа по пазарни цени. При неспазване на срока, на читателя се отнема правото да ползва услугите на библиотеката.  

Има ли Wi Fi в библиотеката? 

Да, достъпът е безплатен.

Кои български списания в областта на медицинските науки са реферирани в международни бази данни? 


Проверете в сайта на НАЦИД 

Информация за дарители


Централна медицинска библиотека при Медицински университет – София, приветства даренията и разчита на дарителите да подпомогнат развитието на библиотечния фонд, ресурси и оборудване. ЦМБ приема дарения, които са в съответствие с нейните функции, цели и задачи, допълват колекциите по вид на изданията, тематична насоченост и отговарят на потребностите на университетската общност.
Молим да отправят предложенията си за дарение на е-mail: library@cml.mu-sofia.bg или да се свържат с оторизираните служители на телефон 02/952 31 71.
В случай на предоставена литература, при съгласието на дарителя, екземплярите, които не се зачисляват в библиотечния фонд, се раздават безвъзмездно на читатели. 

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
library@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
+359 2 952  31  71
+359 2 92 30 498

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation