portfolio site templates
  • Често задавани въпроси

Полезна информация

Как да стана читател на библиотеката?


Услугите на библиотеката са достъпни за всички студенти, докторанти, специализанти, преподаватели и служители на МУ-София и външни медицински специалисти.
Регистрацията се извършва след представяне на следните документи:
● студентска книжка и лична карта за студентите
● лична карта за преподавателите и служителите от МУ-София и външните медицински специалисти.  

Колко книги могат да бъдат заети за дома, за какъв период? 


● Студенти от МУ-София заемат за домашно ползване многоекземплярна учебна литература за 1 /една/ учебна година.
● Преподаватели и служители на МУ-София само от многоекземплярните фондове.
● Специализанти, докторанти и външни специалисти ползват библиотечни документи само в читалните зали.

Възможно ли е заетата литература да бъде презаписана и за какъв период?


Заетите библиотечни документи могат да бъдат презаписвани до 2 пъти, при условие, че към момента на презаписването няма постъпила заявка за ползването им от друг потребител. 

Мога ли да презапиша заетата литература електронно през уеб страницата на библиотеката? 


Не. Всеки читател презаписва заетата от него литература на място в библиотеката. 

Заплаща ли се абонаментна такса при регистрацията ми като читател? 


Ползването на услугите и ресурсите на библиотеката е безплатно.  

Каква е процедурата при изгубена читателска карта?


Издава се дубликат на читателска карта след заплащане на такса от 3 лв. 

Мога ли да принтирам/копирам в библиотеката? 


Да.  

Каква е процедурата при изгубена книга или учебник? 


Заменя се с най-новото издание на изгубеното заглавие. 

Има ли Wi Fi в библиотеката? 

Да. 

Кои български списания в областта на медицинските науки са реферирани в международни бази данни? 


Проверете в сайта на НАЦИД 

Кои български списания притежават Impact Factor? 


Вижте тук  

© Copyright Central Medical Library            Website design by Department of Academic and Scientific Documentation