free web builder


Абонамент

АБОНАМЕНТЕН СПИСЪК – 2022

Заглавие ПериодичностГодишен абонамент в лв. 
Acta Medica Bulgarica (на англ. език)               4                    40
Акупунктура               2                    14
Български медицински журнал                3                    30
Детски и инфекциозни болeсти               2                    20
Ендокринни заболявания               2                    20
Медицински мениджмънт и здравна политика               3                    21
Медицински преглед               6                    60
Неврология и психиатрия               2                    14
Обща медицина               6                    60
Сестринско дело               3                    30
Сърдечно-съдови заболявания               3                    30

ЗА КОНТАКТИ:

Д. Андреева
E-mail:
d_viki@cml.mu-sofia.bg
Телефон: 02 952-59-20, 02 92-30-500

ОТДЕЛ НАУЧНА МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ 

ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
бул. "Св. Г. Софийски" № 1, 1431 София
СТОЙНОСТТА НА АБОНАМЕНТА МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВЕДЕ И С ПОЩЕНСКИ ЗАПИС, ИЛИ ПО СМЕТКА

IBAN: BG 31 BPBI 7940 3163 9820 01
BIC: BPBIBGSF
БАНКА: "Юробанк България" АД
Номер по ДДС: 831385737

Адрес:

Централна медицинска библиотека, МУ-София 
бул. “Св. Г. Софийски” № 1,
1431 София, България

Контакти: 

E-mail:
library@cml.mu-sofia.bg
Телефон:
+359 2 952  31  71
+359 2 92 30 498

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia                     Website design by Educational and scientific documentation