Том 20, 3/2018

Научни обзори

- М. Баймакова, Г Попов, Р. Андонова, М. Пишмишева, Р Пепович, Н. Заеков,
П. Парушева, Л. Пекова, К. Плочев и И. Цачев
Хепатит В вирусна инфекция: обща характеристика и превенция - Обща медицина, 20, 2018, №3, 40-46

- М. Панайотова, М. Мухтаров, П. Драгомирова, В. Бангьозов, В. Боева-Бангьозова Криптоспоридиоза в детската възраст - Обща медицина, 20, 2018, №3, 47-53 

- П. Драгомирова, Р Добрев, В. Боева-Бангьозова, М. Даскалова
Диагностика и лечение на криптоспоридиозата при хората - Обща медицина, 20, 2018, №3, 55-59 

- B. Велев
Съвременно медикаментозно лечение на кистната ехинококоза - Обща медицина, 20, 2018, №3, 60-63

- Т. Болярова
Значимост на биомаркери в слюнка за диагноза на остър миокарден инфаркт - Обща медицина, 20, 2018, №3, 64-70

- Г Богданов, Р Николов
Нов клас антимигренозни лекарства: инхибитори на калцитонин ген-свързания пептид - Обща медицина, 20, 2018, №3, 71-75 

- В. Вълов, М. Манова, Ал. Савова
Моделиране на разходите и резултатите при лечение на захарен диабет - Обща медицина, 20, 2018, №3, 76-85 

- В. Вълов, М. Манова, Ал. Савова, К. Митов
Разходи за лечение на диабет - преглед на литературата - Обща медицина, 20, 2018, №3, 86-94

free css templates

© Copyright Central Medical Library, MU-Sofia          Website design by Photodocumentation center          ОМ във Facebook