Medical University of Sofia

Central Medical Library - Sofia

Централна медицинска библиотека - София

Централна медицинска библиотека - София - мобилен сайт

Виртуална библиотека на ЦМБ - онлайн ресурси

Студенти и преподаватели, които желаят да ползват медицински бази данни извън сградата на ЦМБ, да изпратят е-мейл на адрес: i_alexandrov@cml.mu-sofia.bg или да се обадят на Иван Александров в библиотеката или на тел. 9542914.